Society Office

ISAPM CENTRAL EXECUTIVE COMMITTEE (2019 - 2020)

Description Name
Patron N. S. R. Sastry, Andhra Pradesh
President Dr. K. Sarjan Reddy, Andhra Pradesh
Vice president (East) Dr. L.K. Babu, Odisha
Vice president (West) Dr. A. P. Chaudhary, Gujarat
Vice president (North) Dr. P. K. Dogra, Himachal Pradesh
Vice president (South) Dr. T. Shivkumar, Tamil Nadu
Vice president (Central) Dr. A. K. Jain, Madhya Pradesh
Vice president (Himalayan) Dr.AzmathAlam Khan, Kashmir
Vice president (ICAR) Dr. Shiv Prasad, New Delhi
Secretary General Dr. A. Sarat Chandra, Telangana
Assistant General Secretary Dr. N. Rajanna, Telangana
Treasurer Dr. R.M.V. Prasad, Telangana
Members
Dr. D. V. Singh, Uttarakhand Dr. R. Roychoudhary, Assam
Dr. Harish Gulati, Haryana Dr.M. Mahender, Telangana
Dr.(Mrs.)SanjitaSharma, Rajasthan Dr.D.Sree Kumar, Pondicherry
Dr.Ch. Harikrishna, Telangana Dr.SureshRathod, Telangana
Dr. A.K. Patel, CAZRI, Rajasthan Dr.S.S.Lathwal, NDRI,Haryana
Dr.BhagirthiPanigrahi, Odisha Dr.K.S . Anil, Kerala
Dr. V. R. SarvanaKumar,Tamil Nadu Dr.Sharad Mishra, Chattisgarh
Dr.VivekPatil, Karnataka Dr. A. V. Khanvilkar, Maharashtra
Dr.Ajayvir Singh Sirohi, U.P Dr. S. Chandrahas, Uttar Pradesh
Dr. T. Randhir Singh, Manipur Dr.C.R.Pradhan, Odisha
Dr.NilotpalGhosh, West Bengal Dr.GirinKalita, Mizoram
Dr. Sanjay Kumar Sharma, Uttarakhand Dr.Sushil Prasad, Jharkhand
Dr. K. N. Wadhwani, Gujarat (Immediate Past President)  
Chapter Secretartes
Dr. K. AnandaRao, Andhra Pradesh Dr.MandeepSingla, Punjab
Dr.MahadevappaGouri, Karnataka Dr SubashishSahu, Haryana
Dr. M. Kishan Kumar, Telangana Dr. Ravi Ranjan Kumar Sinha, Bihar
Dr.N. Kumara Velu, Tamilnadu Dr. Rajneesh Sirohi, Uttar Pradesh
Dr. John Abraham, Kerala Dr.KumareshBehera, Odisha
Dr.GirishPanchbhai, Maharashtra Dr.GirirajGoyal, Madhya Pradesh
Dr.RanaRanjeeth Singh, Gujarat Dr.JakirHussain, Assam
Dr.Navav Singh, Rajasthan Dr.S.Naskar, IVRI, Kolkata, W.Bengal
Dr.VikasNarhariKhune, Chattisgarh  
IJAPM Office
Dr. N.S.R. Sastry, Andhra Pradesh, Chief Patron, IJAPM
Prof.(Dr.) Subhransu Pan, West Bengal, Vice Patron, IJAPM
Dr. Pavan Singh, NDRI, Haryana,Chief Editor
Dr Banday, Kashmir, Associate Editor
Dr.S.S.Lathwal, NDRI,Haryana, Editorial Board
Dr A Kumaresan, Editorial Board
Dr A P Ruhil, Editorial Board
Dr Indu Devi, Editorial Board
Dr Kotresh Prasad, Editorial Board
Members of Editorial Board:
Asst Editors and members will be announced soon by the Journal Office
Back to Top