Society Office

CENTRAL EXECUITIVE COMMITTEE 2019 - 2020

Description Name
Chief Patron (Society) Dr. Maheswar Mishra
Chief Patron (Journal) Dr. NSR Sastry
Patron Prof. K Sarjan Reddy,Andhra Pradesh
President Prof K. N. Wadhwani, Gujarat
Vice President(Central) Dr. A K Jain, Madhay Pradesh
Vice President(East) Prof Subhransu Pan, West Bengal
Vice President(South) Dr. T. Sivkumar, Tamilnadu
Vice President(West) Dr. A P Choudhary, Gujarat
Vice President(North) Dr P K Dogra, Himachal Pradhesh
Vice president(ICAR, HQ) Dr. K Shiva Prasad, New Delhi
Vice president(Kashmir) Dr M T Banday,Kashmir
Secretary General Dr. M.M. Trivedi, Gujarat
Treasurer Dr. M.M. Islam, Gujarat
Member Dr. D.V. Singh, Uttrakhand
Dr. Harish Gulati, Haryana
Dr. Roychudhari, Assam
Dr. (Mrs.) Sanjita Sharma, Rajasthan
Dr. D. S. Malik, Panjab
Dr. S.V. Shah, Gujarat
Dr. L.K. Babu, Odisha
Dr. (Mrs.) L. Hmar, Mizoram
Dr. A. Sarat Chandra, Telangana
Dr. D. Sree Kumar. Pondicherry
Dr. N. Rajanna, Telangana
Dr. Vivek Patil, Karnataka
Dr. K. S. Anil, Kerala
Dr. Kumaravelu, Tamilnadu
Dr A.V. Khanvilkar, Maharashtra
Chapter Secretaries Dr. Sanjay Sharma, Pantnagar
Dr. T Randhir Singh, CAU, Manipur
Dr. S Chandrahas, IVRI, Izatangar
Dr. G. P. Sabapara, JAU, Junagdh
Dr. N.B. Patel, NAU, Navsari
Dr. V R Saravana Kumar, TANUVAS, Chennai
Dr. C R Pradhan, OUAT, Bhubaneswar, Orissa
Dr Girin Kalitha, Aizwal
Dr. R. J. Modi, AAU, Anand
Dr. A.K. Shrivastava, SDAU, SK Nagar
Dr. M. L. Gujjar, RAJUVAS, Rajasthan
Dr. John Abraham, KVASU, Pookode, Kerala
Dr. S P Sahu, BVC Patna
Dr Jakir Hussain, AAU, Gawahati
Dr. Subhasish Sahu, Hissar
Dr Pavan Singh, NDRI, Karnal
Dr. Girraj Goyal, Rewa,MP
Dr Mandeep singla
Back to Top